EasyCredit
Partenerul tau pentru credite
     
     
     
     
Asigurari 2
Asigurari pentru locuinte / constructii / bunuri / raspundere civila

De asemenea, banca cere obigatoriu asigurarea imobilului, dar Easy Credit va sfatuieste sa va asigurati si bunurile odata cu asigurarea casei.

Cine poate încheia asigurarea?

Orice persoană fizică, care are un interes în legătură cu clădirea/apartamentul sau bunurile asigurate, aflate pe teritoriul României (spre exemplu proprietarul, chiriaşul sau membrii majori ai familiei care locuiesc la adresa specificată în contractul de asigurare).

Asigurare se poate încheia în trei Secţiuni, după cum urmează:

 • SECŢIUNEA A
  La această secţiune se asigură pagubele cauzate clădirilor/apartamentelor, anexelor din locuinţa asiguratului precum şi altor construcţii asigurate împreună cu clădirea propriu-zisă.
 • SECŢIUNEA B
  La această secţiune se asigură pagubele cauzate bunurilor aflate în clădire/apartament, în anexe, precum şi în construcţiile din curtea şi de pe terenul din jurul clădirii.
 • SECTIUNEA C
  Prin această secţiune se acoperă prejudiciile cauzate terţilor (daune materiale sau vătămări corporale) produse, de către asigurat sau de către persoanele care au calitatea de asigurat (soţul / soţia, copiii asiguratului, etc).

În funcţie de opţiunea sa, asiguratul poate încheia una, două sau toate cele trei secţiuni. Secţiunea C se încheie doar dacă se încheie şi Secţiunea A.

Ce riscuri acoperă asigurarea?

Pentru SECŢIUNEA A asiguratul poate opta pentru unul dintre cele patru tipuri de acoperiri de bază:

 • Acoperire Minimă (FLEXA): incendiu, trăsnet, explozie, căderi de corpuri pe clădire;
 • Acoperire Extinsă (FLEXA extins), prin care se asigură riscurile de la acoperire minimă, la care se adaugă cutremur de pământ, grindină, ploaie torenţială inundaţie, furtună, uragan, tornadă, prăbuşire sau alunecare de teren;
 • Acoperire Extinsă Fără Cutremur, prin care se asigură riscurile de la acoperire extinsă dar fără cutremur;
 • Acoperire Cuprinzătoare (toate riscurile), prin care se asigură riscurile de la acoperire extinsă la care se adaugă greve, revolte, tulburări civile, vandalism; daune cauzate de avarii accidentale la instalaţiile de apă, gaze sau încălzire centrală; coliziunea cu un vehicul, boom sonic.

Cu plata unor prime de asigurare suplimentare se pot acoperi şi următoarele riscuri:

 • spargerea sau crăparea geamurilor;
 • pierderea veniturilor din închirierea clădirii/apartamentului asigurat;
 • cheltuielile cu chiria datorată.

Pentru SECTIUNEA B riscurile asigurate sunt aceleaşi cu cele de bază de la Secţiunea A. Pentru această secţiune se poate asigura suplimentar, contra unei prime de asigurare suplimentare furtul prin efracţie sau prin acte de tâlhărie, astfel:

 • furtul prin efracţie sau prin acte de tâlhărie al bunurilor;
 • furtul prin întrebuinţarea cheilor originale, însă numai dacă acestea au fost obţinute prin acte de tâlhărie.

Pentru SECŢIUNEA A şi/sau SECŢIUNEA B, cu condiţia ca asiguratul să fi optat pentru Acoperirea Cuprinzătoare, se pot acorda următoarele acoperiri suplimentare, cu plata unei prime de asigurare suplimentare :

 • inundaţia provenită de la vecini ;
 • inundaţia provenită din refularea conductelor/canalelor de scurgere.;

Pentru SECTIUNEA C se acoperă răspunderea civilă, în baza legii, în legătură cu:

 • vătămări corporale, inclusiv decesul, suferite de terţe persoane;
 • avarierea/distrugerea bunurilor aparţinând terţelor personae;
 • " cheltuielile de judecată făcute de cel prejudiciat în scopul obligării asiguratului la plata despăgubirilor, dacă acesta a fost obligat la plata acestora, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, pronunţată în România;
 • cheltuielile de judecată făcute de asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la dezdăunare.;

Dacă se încheie toate cele trei secţiuni de asigurare A, B şi C de mai sus, ASIROM oferă, fără primă suplimentară şi asigurarea pentru cazurile de invaliditate permanentă şi de deces produse de accidente la adresa menţionată în contractul de asigurare.

Pe ce perioadă se poate încheia asigurarea?

Asigurarea se încheie pe o perioadă de un an. La solicitarea asiguratului, asigurările se pot încheia şi pe perioade mai mari de 1 an.

Care este suma asigurată?

 • Pentru Secţiunea A suma asigurată poate fi la opţiunea asiguratului, valoarea reală a clădirii, respectiv valoarea din nou.
 • Pentru Secţiunea B suma asigurată reprezintă valoarea reală a bunurilor.
  Valoarea reală reprezintă valoarea din nou (preţul de înlocuire), din care se scade uzura în raport cu vechimea, întrebuinţarea şi starea de întreţinere a cădirilor/apartamentelor sau bunurilor respective.
 • Pentru Secţiunea C limitele răspunderii se stabilesc conform solicitării asiguratului, dar nu mai mult de echivalentul în lei a sumei de 50.000 EURO pe întreaga perioadă asigurată şi nu mai mult de echivalentul în lei a sumei de 10.000 EURO pe eveniment combinat, pentru vătămări corporale/deces şi pagube materiale.
 • Pentru cazurile de invaliditate permanentă echivalentul în lei a sumei de 300 EURO la data producerii evenimentului asigurat.
 • Pentru cazurile de deces echivalentul în lei a sumei de 150 EURO la aceeaşi dată.

Cum se plătesc primele de asigurare?

Primele de asigurare se plătesc anticipat şi integral. La cererea asiguratului, ASIROM CREDIT poate accepta ca plata primelor de asigurare anuală să fie efectuată şi în rate egale (de regulă două rate semestriale sau patru rate trimestriale).

Ce avantaje aduce încheierea acestei asigurări?

 • Modularitate - Asigurarea este un produs modular, oferind potenţialului asigurat (în funcţie de solicitări), trei secţiuni de asigurare:
  • Secţiunea A: asigurarea clădirilor/ apartamentelor
  • Secţiunea B: asigurarea bunurilor din clădiri/ apartamente
  • Secţiunea C: asigurarea răspunderii civile faţă de terţi pentru pagube produse la adresa menţionată în contractul de asigurare
 • Asiguratul poate opta pentru a încheia una, două sau toate cele trei secţiuni. Singura restricţie este aceea că secţiunea C nu se poate încheia fără secţiunea A.
 • Flexibilitate - Asigurarea este un produs flexibil, ce oferă acoperire unor riscuri variabile, pentru secţiunile A şi B.
 • Noul produs oferă acoperire şi pentru unele riscuri excluse pe poliţele vechi (ex: greve, tulburări civile, vandalism, boom sonic ).
 • Operativitate - Produsul conferă operativitate la încheierea asigurărilor, reunind trei asigurări într-o singură poliţă.
 • Bonus - Dacă se încheie toate cele trei secţiuni de asigurare A, B şi C de mai sus, ASIROM oferă, fără primă suplimentară şi asigurarea pentru cazurile de invaliditate permanentă şi de deces produse de accidente casnice, produse la adresa menţionată în contractul de asigurare.
 • Promptitudine în rezolvarea cazurilor de despăgubiri şi plata cu maximă operativitate a unor avansuri din despăgubiri de maxim 40% din cuantumul daunei, ca urmare a unor pagube produse din riscuri asigurate.
 • Plata despăgubirii finale într-un termen de cel mult zece zile lucrătoare de la data la care asiguratul a furnizat asigurătorului toate documentele necesare stabilirii cauzelor producerii evenimentului asigurat şi a cuantumului pagubei.

Cine poate beneficia de despăgubire?

Asiguratul în cazul producerii riscurilor acoperite prin Secţiunile A, B şi C.


contact:   

   
   
   
   
   
Easy Credit
== we do not offer credit consultancy ==

 
 
Copyright 2007 Easy Credit. All rights reserved with