EasyCredit
Partenerul tau pentru credite
     
     
     
     
Asigurari 2
Asigurari pentru locuinte / constructii / bunuri / raspundere civila

De asemenea, banca cere obigatoriu asigurarea imobilului, dar Easy Credit va sfatuieste sa va asigurati si bunurile odata cu asigurarea casei.

Cine poate īncheia asigurarea?

Orice persoană fizică, care are un interes īn legătură cu clădirea/apartamentul sau bunurile asigurate, aflate pe teritoriul Romāniei (spre exemplu proprietarul, chiriaşul sau membrii majori ai familiei care locuiesc la adresa specificată īn contractul de asigurare).

Asigurare se poate īncheia īn trei Secţiuni, după cum urmează:

 • SECŢIUNEA A
  La această secţiune se asigură pagubele cauzate clădirilor/apartamentelor, anexelor din locuinţa asiguratului precum şi altor construcţii asigurate īmpreună cu clădirea propriu-zisă.
 • SECŢIUNEA B
  La această secţiune se asigură pagubele cauzate bunurilor aflate īn clădire/apartament, īn anexe, precum şi īn construcţiile din curtea şi de pe terenul din jurul clădirii.
 • SECTIUNEA C
  Prin această secţiune se acoperă prejudiciile cauzate terţilor (daune materiale sau vătămări corporale) produse, de către asigurat sau de către persoanele care au calitatea de asigurat (soţul / soţia, copiii asiguratului, etc).

Īn funcţie de opţiunea sa, asiguratul poate īncheia una, două sau toate cele trei secţiuni. Secţiunea C se īncheie doar dacă se īncheie şi Secţiunea A.

Ce riscuri acoperă asigurarea?

Pentru SECŢIUNEA A asiguratul poate opta pentru unul dintre cele patru tipuri de acoperiri de bază:

 • Acoperire Minimă (FLEXA): incendiu, trăsnet, explozie, căderi de corpuri pe clădire;
 • Acoperire Extinsă (FLEXA extins), prin care se asigură riscurile de la acoperire minimă, la care se adaugă cutremur de pămānt, grindină, ploaie torenţială inundaţie, furtună, uragan, tornadă, prăbuşire sau alunecare de teren;
 • Acoperire Extinsă Fără Cutremur, prin care se asigură riscurile de la acoperire extinsă dar fără cutremur;
 • Acoperire Cuprinzătoare (toate riscurile), prin care se asigură riscurile de la acoperire extinsă la care se adaugă greve, revolte, tulburări civile, vandalism; daune cauzate de avarii accidentale la instalaţiile de apă, gaze sau īncălzire centrală; coliziunea cu un vehicul, boom sonic.

Cu plata unor prime de asigurare suplimentare se pot acoperi şi următoarele riscuri:

 • spargerea sau crăparea geamurilor;
 • pierderea veniturilor din īnchirierea clădirii/apartamentului asigurat;
 • cheltuielile cu chiria datorată.

Pentru SECTIUNEA B riscurile asigurate sunt aceleaşi cu cele de bază de la Secţiunea A. Pentru această secţiune se poate asigura suplimentar, contra unei prime de asigurare suplimentare furtul prin efracţie sau prin acte de tālhărie, astfel:

 • furtul prin efracţie sau prin acte de tālhărie al bunurilor;
 • furtul prin īntrebuinţarea cheilor originale, īnsă numai dacă acestea au fost obţinute prin acte de tālhărie.

Pentru SECŢIUNEA A şi/sau SECŢIUNEA B, cu condiţia ca asiguratul să fi optat pentru Acoperirea Cuprinzătoare, se pot acorda următoarele acoperiri suplimentare, cu plata unei prime de asigurare suplimentare :

 • inundaţia provenită de la vecini ;
 • inundaţia provenită din refularea conductelor/canalelor de scurgere.;

Pentru SECTIUNEA C se acoperă răspunderea civilă, īn baza legii, īn legătură cu:

 • vătămări corporale, inclusiv decesul, suferite de terţe persoane;
 • avarierea/distrugerea bunurilor aparţinānd terţelor personae;
 • " cheltuielile de judecată făcute de cel prejudiciat īn scopul obligării asiguratului la plata despăgubirilor, dacă acesta a fost obligat la plata acestora, prin hotărāre judecătorească definitivă şi irevocabilă, pronunţată īn Romānia;
 • cheltuielile de judecată făcute de asigurat īn procesul civil, dacă a fost obligat la dezdăunare.;

Dacă se īncheie toate cele trei secţiuni de asigurare A, B şi C de mai sus, ASIROM oferă, fără primă suplimentară şi asigurarea pentru cazurile de invaliditate permanentă şi de deces produse de accidente la adresa menţionată īn contractul de asigurare.

Pe ce perioadă se poate īncheia asigurarea?

Asigurarea se īncheie pe o perioadă de un an. La solicitarea asiguratului, asigurările se pot īncheia şi pe perioade mai mari de 1 an.

Care este suma asigurată?

 • Pentru Secţiunea A suma asigurată poate fi la opţiunea asiguratului, valoarea reală a clădirii, respectiv valoarea din nou.
 • Pentru Secţiunea B suma asigurată reprezintă valoarea reală a bunurilor.
  Valoarea reală reprezintă valoarea din nou (preţul de īnlocuire), din care se scade uzura īn raport cu vechimea, īntrebuinţarea şi starea de īntreţinere a cădirilor/apartamentelor sau bunurilor respective.
 • Pentru Secţiunea C limitele răspunderii se stabilesc conform solicitării asiguratului, dar nu mai mult de echivalentul īn lei a sumei de 50.000 EURO pe īntreaga perioadă asigurată şi nu mai mult de echivalentul īn lei a sumei de 10.000 EURO pe eveniment combinat, pentru vătămări corporale/deces şi pagube materiale.
 • Pentru cazurile de invaliditate permanentă echivalentul īn lei a sumei de 300 EURO la data producerii evenimentului asigurat.
 • Pentru cazurile de deces echivalentul īn lei a sumei de 150 EURO la aceeaşi dată.

Cum se plătesc primele de asigurare?

Primele de asigurare se plătesc anticipat şi integral. La cererea asiguratului, ASIROM CREDIT poate accepta ca plata primelor de asigurare anuală să fie efectuată şi īn rate egale (de regulă două rate semestriale sau patru rate trimestriale).

Ce avantaje aduce īncheierea acestei asigurări?

 • Modularitate - Asigurarea este un produs modular, oferind potenţialului asigurat (īn funcţie de solicitări), trei secţiuni de asigurare:
  • Secţiunea A: asigurarea clădirilor/ apartamentelor
  • Secţiunea B: asigurarea bunurilor din clădiri/ apartamente
  • Secţiunea C: asigurarea răspunderii civile faţă de terţi pentru pagube produse la adresa menţionată īn contractul de asigurare
 • Asiguratul poate opta pentru a īncheia una, două sau toate cele trei secţiuni. Singura restricţie este aceea că secţiunea C nu se poate īncheia fără secţiunea A.
 • Flexibilitate - Asigurarea este un produs flexibil, ce oferă acoperire unor riscuri variabile, pentru secţiunile A şi B.
 • Noul produs oferă acoperire şi pentru unele riscuri excluse pe poliţele vechi (ex: greve, tulburări civile, vandalism, boom sonic ).
 • Operativitate - Produsul conferă operativitate la īncheierea asigurărilor, reunind trei asigurări īntr-o singură poliţă.
 • Bonus - Dacă se īncheie toate cele trei secţiuni de asigurare A, B şi C de mai sus, ASIROM oferă, fără primă suplimentară şi asigurarea pentru cazurile de invaliditate permanentă şi de deces produse de accidente casnice, produse la adresa menţionată īn contractul de asigurare.
 • Promptitudine īn rezolvarea cazurilor de despăgubiri şi plata cu maximă operativitate a unor avansuri din despăgubiri de maxim 40% din cuantumul daunei, ca urmare a unor pagube produse din riscuri asigurate.
 • Plata despăgubirii finale īntr-un termen de cel mult zece zile lucrătoare de la data la care asiguratul a furnizat asigurătorului toate documentele necesare stabilirii cauzelor producerii evenimentului asigurat şi a cuantumului pagubei.

Cine poate beneficia de despăgubire?

Asiguratul īn cazul producerii riscurilor acoperite prin Secţiunile A, B şi C.


contact: asigurari@easycredit-bucuresti.ro

   
   
   
   
   
Easy Credit
0735 88 76 77 (or 0040 735 88 76 77 when calling from abroad)
stefan@easycredit-bucuresti.ro

 
 
Copyright 2007 Easy Credit. All rights reserved with