EasyCredit
Partenerul tau pentru credite
     
     
     
     
Asigurari

Update: 14.01.2010 NU MAI preluam cereri de asigurari In cazul asigurarilor de viata, Easy Credit va sfatuieste ca atunci cand incheiati un credit Ipotecar/Imobiliar sa fiti prudenti si sa incheiati si o asiguare de viata. In cazul in care dumneavostra ati suferi de grave probleme de sanatate sau chiar de deces, membrii familiei nu vor fi nevoiti sa plateasca in locul dumneavostra suma ratelor ramase pana la lichidarea creditului catre banca.

contact:-----
Asigurarea facultativa de viata a persoanelor care contracteaza imprumuturi

Cine poate încheia asigurarea?

Orice persoana cu vârsta cuprinsa între 18 si 65 ani, fara a depasi 70 ani la expirarea politei de asigurare.

Ce riscuri acopera asigurarea?

 • SECTIUNEA A: Asigurarea acopera riscul de deces din orice cauza.

Suplimentar se pot asigura cazurile de:

 • SECTIUNEA B: Invaliditatea permanenta totala sau partiala din accident;
 • SECTIUNEA C: Invaliditatea temporara din accident, atât pentru spitalizare, cât si pentru convalescenta ulterioara spitalizarii (180 zile sau 365 zile, dupa cum s-a stabilit în polita).

Pe ce perioada se poate încheia asigurarea?

Asigurarea se încheie pe perioada de contractare a împrumutului în valuta, dar minim 1 an (sau multiplu întreg) cu valabilitate 24 ore din 24 oriunde în lume.

Care este suma asigurata?

Suma asigurata este egala cu valoarea creditului/împrumutului în valuta (EURO sau USD) contractat si a dobânzilor calculate initial de creditor pentru perioada de restituire a creditului.

Cum se platesc primele de asigurare?

Primele de asigurare pot fi platite integral, anticipat, sau la cererea asiguratului si esalonat, în rate anuale, semestriale, trimestriale sau lunare.

Ce beneficii aduce încheierea acestei asigurari?

Suma asigurata în cazul decesului asiguratului din orice cauza, ce va fi platita CREDITORULUI în limita ratelor de credit ramase restante sau beneficiarilor desemnati daca se constata ca nu mai sunt rate de credit de achitat.

Pentru SECTIUNILE B si C suma asigurata în cazul dobândirii unei invaliditati permanente din accident, ce va fi platita CREDITORULUI în limita ratelor de credit ramase restante sau asiguratului daca se constata ca nu mai sunt rate de credit de achitat.

Suma asigurata în cazul dobândirii unei invaliditati temporare din accident, ce va fi platita CREDITORULUI în limita ratelor de credit ramase restante sau asiguratului daca se constata ca nu mai sunt rate de credit de achitat.

Cine poate beneficia de suma asigurata?

 • CREDITORUL în limita datoriilor nerecuperate la decesul / invaliditatea / incapacitatea temporara a asiguratului;
 • asiguratul la invaliditate permanenta sau temporara, daca nu mai sunt datorate rate de credit;
 • beneficiarul desemnat la decesul asiguratului, daca nu mai sunt datorate rate de credit.
contact: ----

Asigurarii pentru locuinte / constructii / bunuri / raspundere civila

De asemenea banca cere obigatoriu asigurarea imobilului ceea ce inseamna protectia casei,dar Easy Credit va sfatuieste pe dumneavostra sa asigurati si bunurile odata cu asigurarea casei deoarece si bunurile sunt la fel de importante ca si imobilul, ele nu mai pot fi recuperarte in nici un fel in caz de dezatru, dar avand asigurare de bunuri stati fara griji.

Cine poate încheia asigurarea?

Orice persoană fizică, care are un interes în legătură cu clădirea/apartamentul sau bunurile asigurate, aflate pe teritoriul României (spre exemplu proprietarul, chiriaşul sau membrii majori ai familiei care locuiesc la adresa specificată în contractul de asigurare).

Asigurare se poate încheia în trei Secţiuni, după cum urmează:

 • SECŢIUNEA A
  La această secţiune se asigură pagubele cauzate clădirilor/apartamentelor, anexelor din locuinţa asiguratului precum şi altor construcţii asigurate împreună cu clădirea propriu-zisă.
 • SECŢIUNEA B
  La această secţiune se asigură pagubele cauzate bunurilor aflate în clădire/apartament, în anexe, precum şi în construcţiile din curtea şi de pe terenul din jurul clădirii.
 • SECTIUNEA C
  Prin această secţiune se acoperă prejudiciile cauzate terţilor (daune materiale sau vătămări corporale) produse, de către asigurat sau de către persoanele care au calitatea de asigurat (soţul / soţia, copiii asiguratului, etc).
  În funcţie de opţiunea sa, asiguratul poate încheia una, două sau toate cele trei secţiuni. Secţiunea C se încheie doar dacă se încheie şi Secţiunea A.

Ce riscuri acoperă asigurarea?

PENTRU SECŢIUNEA A asiguratul poate opta pentru unul dintre cele patru tipuri de acoperiri de bază:

 • Acoperire Minimă (FLEXA): incendiu, trăsnet, explozie, căderi de corpuri pe clădire;
 • Acoperire Extinsă (FLEXA extins), prin care se asigură riscurile de la acoperire minimă, la care se adaugă cutremur de pământ, grindină, ploaie torenţială inundaţie, furtună, uragan, tornadă, prăbuşire sau alunecare de teren;
 • Acoperire Extinsă Fără Cutremur, prin care se asigură riscurile de la acoperire extinsă dar fără cutremur;
 • Acoperire Cuprinzătoare (toate riscurile), prin care se asigură riscurile de la acoperire extinsă la care se adaugă greve, revolte, tulburări civile, vandalism; daune cauzate de avarii accidentale la instalaţiile de apă, gaze sau încălzire centrală; coliziunea cu un vehicul, boom sonic.

Cu plata unor prime de asigurare suplimentare se pot acoperi şi următoarele riscuri:

 • spargerea sau crăparea geamurilor;
 • pierderea veniturilor din închirierea clădirii/apartamentului asigurat;
 • cheltuielile cu chiria datorată.

PENTRU SECTIUNEA B riscurile asigurate sunt aceleaşi cu cele de bază de la Secţiunea A. Pentru această secţiune se poate asigura suplimentar, contra unei prime de asigurare suplimentare furtul prin efracţie sau prin acte de tâlhărie, astfel:

 • furtul prin efracţie sau prin acte de tâlhărie al bunurilor;
 • furtul prin întrebuinţarea cheilor originale, însă numai dacă acestea au fost obţinute prin acte de tâlhărie.

PENTRU SECŢIUNEA A şi/sau SECŢIUNEA B, cu condiţia ca asiguratul să fi optat pentru Acoperirea Cuprinzătoare, se pot acorda următoarele acoperiri suplimentare, cu plata unei prime de asigurare suplimentare :

 • inundaţia provenită de la vecini ;
 • inundaţia provenită din refularea conductelor/canalelor de scurgere.;

PENTRU SECTIUNEA C se se acoperă răspunderea civilă, în baza legii, în legătură cu:

 • vătămări corporale, inclusiv decesul, suferite de terţe persoane;
 • avarierea/distrugerea bunurilor aparţinând terţelor personae;
 • " cheltuielile de judecată făcute de cel prejudiciat în scopul obligării asiguratului la plata despăgubirilor, dacă acesta a fost obligat la plata acestora, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, pronunţată în România;
 • cheltuielile de judecată făcute de asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la dezdăunare.;

Dacă se încheie toate cele trei secţiuni de asigurare A, B şi C de mai sus, ASIROM oferă, fără primă suplimentară şi asigurarea pentru cazurile de invaliditate permanentă şi de deces produse de accidente la adresa menţionată în contractul de asigurare.

Pe ce perioadă se poate încheia asigurarea?

Asigurarea se încheie pe o perioadă de un an. La solicitarea asiguratului, asigurările se pot încheia şi pe perioade mai mari de 1 an.

Care este suma asigurată?

 • Pentru Secţiunea A suma asigurată poate fi la opţiunea asiguratului, valoarea reală a clădirii, respectiv valoarea din nou.
 • Pentru Secţiunea B suma asigurată reprezintă valoarea reală a bunurilor.
  Valoarea reală reprezintă valoarea din nou (preţul de înlocuire), din care se scade uzura în raport cu vechimea, întrebuinţarea şi starea de întreţinere a cădirilor/apartamentelor sau bunurilor respective.
 • Pentru Secţiunea C limitele răspunderii se stabilesc conform solicitării asiguratului, dar nu mai mult de echivalentul în lei a sumei de 50.000 EURO pe întreaga perioadă asigurată şi nu mai mult de echivalentul în lei a sumei de 10.000 EURO pe eveniment combinat, pentru vătămări corporale/deces şi pagube materiale.
 • Pentru cazurile de invaliditate permanentă echivalentul în lei a sumei de 300 EURO la data producerii evenimentului asigurat.
 • Pentru cazurile de deces echivalentul în lei a sumei de 150 EURO la aceeaşi dată.

Cum se plătesc primele de asigurare?

Primele de asigurare se plătesc anticipat şi integral. La cererea asiguratului, ASIROM CREDIT poate accepta ca plata primelor de asigurare anuală să fie efectuată şi în rate egale (de regulă două rate semestriale sau patru rate trimestriale).

Ce avantaje aduce încheierea acestei asigurări?

 • Modularitate - Asigurarea este un produs modular, oferind potenţialului asigurat (în funcţie de solicitări), trei secţiuni de asigurare:
  • Secţiunea A: asigurarea clădirilor/ apartamentelor
  • Secţiunea B: asigurarea bunurilor din clădiri/ apartamente
  • Secţiunea C: asigurarea răspunderii civile faţă de terţi pentru pagube produse la adresa menţionată în contractul de asigurare
 • Asiguratul poate opta pentru a încheia una, două sau toate cele trei secţiuni. Singura restricţie este aceea că secţiunea C nu se poate încheia fără secţiunea A.
 • Flexibilitate - Asigurarea este un produs flexibil, ce oferă acoperire unor riscuri variabile, pentru secţiunile A şi B.
 • Noul produs oferă acoperire şi pentru unele riscuri excluse pe poliţele vechi (ex: greve, tulburări civile, vandalism, boom sonic ).
 • Operativitate - Produsul conferă operativitate la încheierea asigurărilor, reunind trei asigurări într-o singură poliţă.
 • Bonus - Dacă se încheie toate cele trei secţiuni de asigurare A, B şi C de mai sus, ASIROM oferă, fără primă suplimentară şi asigurarea pentru cazurile de invaliditate permanentă şi de deces produse de accidente casnice, produse la adresa menţionată în contractul de asigurare.
 • Promptitudine în rezolvarea cazurilor de despăgubiri şi plata cu maximă operativitate a unor avansuri din despăgubiri de maxim 40% din cuantumul daunei, ca urmare a unor pagube produse din riscuri asigurate.
 • Plata despăgubirii finale într-un termen de cel mult zece zile lucrătoare de la data la care asiguratul a furnizat asigurătorului toate documentele necesare stabilirii cauzelor producerii evenimentului asigurat şi a cuantumului pagubei.

Cine poate beneficia de despăgubire?

Asiguratul în cazul producerii riscurilor acoperite prin Secţiunile A, B şi C

contact: ---   
   
   
   
   
Easy Credit
== we do not offer credit consultancy ==

 
 
Copyright 2007 Easy Credit. All rights reserved with